کنسروهای آماده


کنسرو فامیلا

۲،۷۹۵ تومان
۲،۳۵۰ تومان

کنسرو قارچ دکمه ای کفیل

۵،۸۳۰ تومان
۴،۵۵۰ تومان

کنسرو لوبیا با قارچ اصالت

۳،۴۵۰ تومان
۲،۸۵۰ تومان

کنسرو لوبیا رعنا

۳،۶۰۰ تومان
۲،۱۶۰ تومان

کنسرو سس ماکارونی قدس

۳،۰۰۰ تومان
۱،۹۰۰ تومان

کنسرو بادمجان اصالت

۲،۴۰۰ تومان
۲،۱۰۰ تومان